Title:

Badania i analiza problemu bezpiecznej transmisji danych w paśmie krótkofalowym

Creator:

Bronk, Krzysztof

Subject and Keywords:

kryptografia ; szyfrowanie ; integralność ; uwierzytelnianie ; autoryzacja ; modem KF ; transmisja danych ; poufność ; krótkofalowy kanał radiowy

Description:

W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję systemu bezpiecznej transmisji danych w łączu krótkofalowym oraz jej implementację. Zaprezentowano tu sposób realizacji mechanizmów poufności, uwierzytelniania oraz kontroli integralności przesyłanych w systemie wiadomości. Omówiono ponadto podstawowe schematy transmisji stosowane w kryptosystemie oraz sposoby nim zarządzania. Analizie poddano również system bezpieczeństwa jako całość poprzez symulację rzeczywistych sytuacji, mogących mieć miejsce w trakcie działania takiego rozwiązania.W pracy zbadano także odporność systemu na różne próby ingerencji w przesyłane za jego pośrednictwem wiadomości oraz możliwość nieautoryzowanego do niego dostępu z użyciem ataku powtarzania i filtrowania wiadomości, a także z wykorzystaniem skradzionego modułu kryptograficznego. Przeanalizowano również czysto hipotetyczne sytuacje wycieku kluczy i innych parametrów systemowych na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa transmisji. Ostatecznie z wykorzystaniem standardu CVSS dokonano oceny bezpieczeństwa zaproponowanego rozwiązania. Wzięto tu pod uwagę zarówno uwarunkowania czasowe, mogące wpłynąć na zmiany sytuacji w systemie oraz środowiskowe, które uwzględniają użytkownika systemu i pozwalają określić z jego perspektywy praktyczne znaczenie pewnych potencjalnych słabości kryptosystemu.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Contributor:

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Katulski

Date:

2010

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

sygn. bibl. IŁ: S-10358, 211 s.

Language:

pol

Coverage:

praca dostępna w czytelni BN IŁ

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

×

Citation

Citation style: