Title:

Badania emisyjności urządzeń i systemów w okrętowym środowisku elektromagnetycznym

Creator:

Namiotko, Rafał

Subject and Keywords:

zakłócenie elektromagnetyczne ; model topologiczny okrętu wojennnego ; okrętowe systemy i urzadzenia telekomunikacyjne ; zaburzenie elektromagnetyczne ; kompatybilność elektromagnetyczna

Description:

W rozprawie doktorskiej przeanalizowano problemy z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej okrętów wojennych. Opracowano narzędzie do badań symulacyjnych rozkładu zaburzającego pola elektromagnetycznego na obszarze okrętu wojennego i oceny możliwości jego oddziaływania na zainstalowane w różnych miejscach urządzenia i systemy, w tym radiokomunikacyjne. Za cel rozprawy przyjęto opracowanie modelu topologicznego okrętu wojennego i na tej podstawie zaproponowanie opisu macierzowego występujących uwarunkowań elektromagnetycznych. Drogą do tego było określenie i opisanie występujących na okręcie źródeł zaburzeń, analiza skuteczności ekranowania struktur okrętowych oraz szacowanie rozkładu emisji pola elektromagnetycznego oddziaływującego na zainstalowane urządzenia. W celu efektywnego badania emisyjności urządzeń i systemów oraz analizowania skuteczności ekranowania poszczególnych struktur na okręcie, opracowano jego model topologiczny. Idea modelu oparta jest o wielowarstwowość okrętowych struktur ekranujących, chroniących urządzenia i systemy przed sygnałami pochodzącymi od źródeł znajdujących się na zewnątrz kadłuba okrętu oraz zainstalowanych na jego pokładzie (w szczególności systemów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych), a także występujących pod pokładem pomiędzy jego strukturami ekranującymi. Sformułowano tezę, że zaproponowany model topologiczny okrętu i jego opis macierzowy, stanowi skuteczny sposób określania rozkładu emisji elektromagnetycznej promieniowanej w środowisku okrętowym, przydatny dla potrzeb badania emisyjności urządzeń i systemów w okrętowym środowisku elektromagnetycznym. W pracy przedstawiono opracowany model topologiczny okrętu wojennego i na jego podstawie, zaproponowano opis oddziaływania pola elektromagnetycznego na urządzenie bądź system w postaci rozbudowanego rachunku macierzowego, który może być zastosowany do dowolnego okrętu o różnej konstrukcji kadłuba. Zaproponowany model topologiczny i jego opis macierzowy zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych i okrętowych, przedstawiono wyniki badań.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia

Contributor:

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Katulski

Date:

2007

Resource Type:

rozprawa doktorska

Resource Identifier:

sygn. bibl. IŁ S-10350; 127 s.

Language:

pol

Coverage:

praca dostępna w czytelni BN IŁ

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

×

Citation

Citation style: