Object structure
Title:

System SIST jako baza wiedzy o systemach teleinformatycznych administracji publicznej, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2016, nr 1-2

Creator:

Michalski, Wojciech

Subject and Keywords:

e-administracja ; Digital Agenda Scoreboard ; System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych ; usługi publiczne

Description:

Artykuł opisuje opracowany w Instytucie Łączności System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST, przeznaczony do wykorzystania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jako narzędzie do monitorowania rozwoju systemów, rejestrów i usług e-administracji. W SIST są zbierane informacje o systemach, rejestrach i usługach publicznych już wdrożonych do eksploatacji, będących w trakcie realizacji lub planowanych do realizacji. Informacje dotyczą możliwości technicznych i funkcjonalnych systemów informatycznych oraz kosztów i sposobu finansowania inwestycji teleinformatycznych w sektorze publicznym. Gromadzone w nim informacje, po przetworzeniu, mogą być wykorzystane do prowadzenia analiz i prezentacji wskaźników pozwalających na ocenę stanu infrastruktury teleinformatycznej e-administracji i usług oraz perspektyw ich rozwoju.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Date:

2016, nr 1-2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

ISSN 1640-1549, on-line ISSN 1899-8933

Source:

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

×

Citation

Citation style: