Object structure
Title:

Reformy regulacyjne dla rynku komunikacji elektronicznej na wokandzie Parlamentu Europejskiego (cz. 1). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2008, nr 2

Creator:

Kamiński, Franciszek

Subject and Keywords:

telekomunikacja ; społeczeństwo informacyjne

Description:

W numerze 2/2008 "Biuletynu Informacyjnego" zamieszczono opracowanie, w którym omówiono stan prac (na dzień 25 lipca 2008 r.) nad pakietem reform regulacyjnych 2007 dla rynku komunikacji elektronicznej w Parlamencie Europejskim, opierając się na dokumentach sprawozdawców komisji parlamentarnych. Szczególną uwagę zwrócono na propozycje zmian o istotnym znaczeniu dla postępowania regulacyjnego. Przedstawiono podejście komisji parlamentarnych do sprawy prawa weta Komisji Europejskiej wobec środków zapobiegawczych zgłoszonych przez regulatora krajowego, kwestie powołania Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej oraz separacji funkcjonalnej jako środka regulacyjnego. Na podstawie analizy wskazano wpływ konsultacji publicznych dotyczących pożądanych reform regulacyjnych na rynku komunikacji elektronicznej na kierunek proponowanych zmian w kwestii konkurencji infrastrukturalnej, nowych inwestycji oraz ryzyka inwestycyjnego. Podkreślono zbieżność niektórych proponowanych rozwiązań ze stanowiskiem prezentowanym przez polską administrację państwową. Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację tematyki przedstawionej w artykule Franciszka Kamińskiego pt. Charakterystyka pakietu reform regulacyjnych 2007 ("Biuletyn Informacyjny" 1/2008).

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Date:

2008, nr 2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

on-line

Language:

pol

Rights Management:

Ośrodek Informacji Naukowej

×

Citation

Citation style: