Object structure
Title:

Telekomunikacyjna usługa powszechna w Unii Europejskiej (2). Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2006, nr 2

Creator:

Kamiński, Franciszek ; Olender, Magdalena

Subject and Keywords:

telekomunikacja ; społeczeństwo informacyjne

Description:

W numerze 2/2006 "Biuletynu Informacyjnego" podjęto ponownie (por. numer 1/2006 "Biuletynu Informacyjnego") temat telekomunikacyjnej usługi powszechnej w UE, zamieszczając opracowanie pt. "Problematyka usługi powszechnej w dokumentach związanych z przeglądem ram regulacyjnych UE dotyczących sieci i usług komunikacji elektronicznej" oraz zwięzłą charakterystykę uwag i propozycji zawartych w kilku wybranych dokumentach, nadesłanych do Komisji Europejskiej przez znaczące podmioty w sektorze komunikacji elektronicznej UE. W opublikowanym materiale omówiono pokrótce stanowisko uczestników wstępnej konsultacji w odniesieniu do uregulowania usługi powszechnej w znowelizowanym pakiecie regulacyjnym; obok tego przytoczono propozycje dotyczące innych kwestii, znajdujących się w zakresie dyrektywy o usłudze powszechnej. Opracowanie przygotowano w ramach pracy statutowej pt. "Perspektywiczne aspekty usługi powszechnej w warunkach rozwiniętego rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej", realizowanej w Instytucie Łączności w Zakładzie Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych, przez zespół w składzie: dr hab. inż. Franciszek Kamiński i mgr Magdalena Olender.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Date:

2006, nr 2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

on-line

Language:

pol

Rights Management:

Ośrodek Informacji Naukowej

×

Citation

Citation style: