Object structure
Title:

Mechanizm transportowy aplikacji APM i jego wykorzystanie w protokołach sygnalizacyjnych sieci ISDN użytku publicznego. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2004, nr 1-2

Creator:

Obrocka, Anna

Subject and Keywords:

APM ; ISDN ; sygnalizacja SS7 ; BICC ; ISUP

Description:

Nawiązano do prac statutowych prowadzonych w Instytucie Łączności. Scharakteryzowano mechanizm transportowy aplikacji APM, stanowiący uniwersalne rozszerzenie protokołu części użytkownika ISDN (ISUP) systemu sygnalizacji CCITT nr 7 (SS7). Opisano zasady działania mechanizmu, umożliwiające przesyłanie w wiadomościach protokołu ISUP informacji sygnalizacyjnych dotyczących aplikacji, zaimplementowanych w centralach publicznych sieci ISDN, bez konieczności naruszania struktury tego protokołu. Podano przykłady standardowych zastosowań mechanizmu APM (wg standardów opracowanych przez ITU-T i ETSI). Wskazano, że mechanizm APM znajduje zastosowanie zarówno w dotychczasowych wąskopasmowych sieciach ISDN (N-ISDN), jak i w szerokopasmowych sieciach ISDN (B-ISDN) oraz w sieciach nowej generacji, złożonych z sieci lokalnych i szerokopasmowej sieci szkieletowej, wykorzystującej różne techniki transmisji (ATM/IP/...).

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Date:

2004, nr 1-2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

ISSN 1640-1549

Source:

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

×

Citation

Citation style: