Object

Title: Efektywność odbiornika RAKE w interfejsie radiowym WCDMA/FDD systemu UMTS

Creator:

Niski, Rafał

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Description:

Niniejsza rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów, podsumowania, jednego załącznika i bibliografii.W rozdziale 1 przedstawiono założenia i charakterystyki systemu UMTS oraz jego architekturę i środowiska pracy.Rozdział 2 zawiera charakterystykę zjawisk występujących w szerokopasmowym kanale radiokomunikacyjnym, definicje parametrów kanału, ważnych z punktu widzenia implementacji równoważnego, dolnopasmowego modelu kanału. W rozdziale podano również warunki transmisji szerokopasmowej, istotne z punktu widzenia realizacji odbioru zbiorczego czasowego z użyciem odbiornika RAKE. Ponadto zdefiniowano środowiska propagacyjne, zalecane przez ITU-R do analizy matematycznej i badań symulacyjnych interfejsu radiowego systemu UMTS oraz przedstawiono ich przykładowe charakterystyki. W rozdziale 3 wyjaśniono metody przetwarzania sygnałów w interfejsie radiowym WCDMA/FDD dla obu kierunków transmisji. W szczególności przedstawiono procesy kodowania i dekodowania kanałowego, rozpraszania i skupiania widma sygnałów, skramblowania i deskramblowania zespolonego, metody modulacji i detekcji sygnałów oraz mechanizm dynamicznego sterowania mocą. Rozdział 4 został poświęcony odbiorowi wielodrogowemu RAKE z odbiorem zbiorczym czasowym i zawiera opis warunków odbioru zbiorczego w interfejsie radiowym WCDMA/FDD oraz analizę metod estymacji odpowiedzi impulsowej kanału. Ponadto przedstawiono rozwiązanie aplikacyjne adaptacyjnego odbiornika RAKE używanego do symulacyjnych badań jakości transmisji w różnych warunkach operacyjnych.W rozdziale 5 przedstawiono, opracowany przez autora, symulacyjny model systemu UMTS w trybie FDD oraz określono warunki badań symulacyjnych. Następnie przedstawiono i skomentowano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych, których celem było określenie efektywności dynamicznego sterowania mocą oraz estymacji odpowiedzi impulsowej kanału, a także ich wpływ na jakość transmisji w standaryzowanych środowiskach propagacyjnych, dla reprezentatywnych usług transmisji sygnałów mowy z szybkością 12,2 kb/s oraz transmisji danych z szybkościami 64 kb/s i 144 kb/s. Ponadto w rozdziale zaprezentowano nowy mechanizm dynamicznego sterowania mocą, sposób jego realizacji oraz wpływ na jakość transmisji i pojemność interfejsu radiowego WCDMA/FDD.Podsumowanie do niniejszej rozprawy zawiera wnioski i spostrzeżenia dotyczące uzyskanych wyników. Ponadto przedstawiono zestawienie odpowiednich parametrów transmisji w interfejsie radiowym WCDMA/FDD oraz odbioru RAKE, adekwatnych do rozmiarów komórek systemu.Na końcu pracy w załączniku zamieszczono tabele wartości parametrów stosowanych podczas symulacji. Ostatnią część pracy stanowi spis literatury zawierający 108 pozycji.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Gdańsk

Contributor:

Promotor: prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski

Resource Identifier:

sygn. bibl. IŁ S-10307; 163 s. ; oai:bc.itl.waw.pl:2332

Language:

pol

Coverage:

praca dostępna w czytelni BN IŁ

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

Object collections:

Last modified:

Apr 19, 2024

In our library since:

Apr 19, 2024

Number of object content hits:

7

All available object's versions:

https://bc.itl.waw.pl/publication/2013

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information