Object structure
Title:

Instytut Łączności wobec wyzwań związanych z wdrażaniem sieci 5G w Polsce, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2018, nr 1-2

Creator:

Krawiec Piotr ; Gajewski Mariusz ; Sienkiewicz Konrad ; Mongay Batalla Jordi ; Wiśniewski Piotr ; Latoszek Waldemar

Subject and Keywords:

5G, eMBB, sieci mobilne, wdrożenie 5G

Description:

W artykule zaprezentowano korzyści gospodarcze płynące z wdrożenia nowej generacji sieci mobilnych, tzw. sieci 5G, oraz omówiono wynikające z nich efekty społeczne, w tym spodziewany wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Następnie przedstawiono wyzwania związane z wdrażaniem 5G w Polsce. W głównej mierze wynikają one z obecności barier o charakterze technicznym, ekonomicznym i prawnym, które mogą spowolnić proces wdrażania 5G w Polsce. W artykule przedstawiono również inicjatywy mające na celu identyfikację barier wdrażania sieci 5G oraz potencjalne sposoby ich likwidacji. W tym kontekście przedstawiono działania Instytutu Łączności na rzecz wdrażania 5G w Polsce, w tym poprzez organizację prac w kierowanym przez Ministra Cyfryzacji Porozumieniu na rzecz Strategii „5G dla Polski” oraz uczestnictwo w projekcie 5G@PL realizowanym w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – Gospostrateg”.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Date:

2018, nr 1-2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

ISSN 1640-1549, on-line ISSN 1899-8933

Source:

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

×

Citation

Citation style: