Object structure
Title:

Laboratorium Oceny Cyberbezpieczeństwa Instytutu Łączności – wymagania i wytyczne, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2018, nr 1-2

Creator:

Andrukiewicz Elżbieta ; Tekampe Nils

Subject and Keywords:

cyberbezpieczeństwo, ocena cyberbezpieczeństwa, certyfikacja

Description:

Rozwój technologii telekomunikacyjnych zwiększa zapotrzebowanie na certyfikację bezpieczeństwa produktów i usług. W połączonych gospodarkach, w tym w szczególności w Unii Europejskiej, istotne znaczenie ma wzajemne uznawanie certyfikatów wydawanych na podstawie wiarygodnych i kompletnych ocen bezpieczeństwa. Obecnie jest to możliwe dzięki porozumieniom międzynarodowym, takim jak Common Criteria Recognition Agreement (CCRA) i Senior Officers Group Information Security – Mutual Recognition Agreement (SOG-IS MRA).Proces certyfikacji produktu lub usługi składa się z dwóch etapów: ewaluacji (oceny), którą wykonują laboratoria oraz wydawania certyfikatów, które wykonują jednostki certyfikujące. Laboratoria przeprowadzające ewaluację muszą spełnić szereg kryteriów, określanych przez krajowe jednostki certyfikujące. W opracowaniu przeanalizowano wymagania i praktyki laboratoriów w krajach należących do porozumień międzynarodowych, zapewniających wzajemne uznawanie certyfikatów zgodnych z Common Criteria wraz z wnioskami i wytycznymi dla Laboratorium Oceny Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Łączności.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Date:

2018, nr 1-2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

ISSN 1640-1549, on-line ISSN 1899-8933

Source:

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

×

Citation

Citation style: