Object structure
Title:

Nowelizacja pakietu regulacyjnego dla rynku komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej - usługa powszechna i ochrona prywatności. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2009, nr 2

Creator:

Kamiński, Franciszek

Subject and Keywords:

telekomunikacja ; społeczeństwo informacyjne

Description:

W numerze 2/2009 "Biuletynu Informacyjnego Instytutu Łączności" zaprezentowano podstawowe propozycje zmian w dyrektywie o usłudze powszechnej i dyrektywie o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej, które były przedmiotem i dyskusji w trakcie nowelizacji pakietu regulacyjnego 2002. Przypomniano pierwotne propozycje Komisji, a następnie przedstawiono stanowisko poszczególnych organów Unii Europejskiej w procesie legislacyjnym, koncentrując się na działalności Parlamentu Europejskiego i Rady. W szczególności omówiono ochronę interesu użytkowników niepełnosprawnych oraz postanowienia dotyczące obowiązku udostępniania informacji, neutralności sieciowej, zapewnienia korzyści z tytułu konkurencji, a także chroniące prywatność użytkownika w sieci. Na zakończenie rozważań, na podstawie rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z 6 maja 2009 r., scharakteryzowano końcowe propozycje zmian w analizowanych dyrektywach.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Date:

2009, nr 2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

on-line

Language:

pol

Rights Management:

Ośrodek Informacji Naukowej

×

Citation

Citation style: