Object structure
Title:

Charakterystyka pakietu reform regulacyjnych 2007. Biuletyn Informacyjny Instytutu Łączności, 2008, nr 1

Creator:

Kamiński, Franciszek

Subject and Keywords:

telekomunikacja ; społeczeństwo informacyjne

Description:

W numerze 1/2008 "Biuletynu Informacyjnego" zaprezentowano opracowanie Franciszka Kamińskiego, w którym ponownie nawiązano (por. inny artykuł tego Autora, zamieszczony w numerze 4/2007 "Biuletynu Informacyjnego") do tematu regulacji rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej. W opracowaniu tym omówiono podstawowe propozycje zmian w pakiecie regulacyjnym 2002, które przygotowała Komisja Europejska na podstawie materiałów własnych z uwzględnieniem wniosków z konsultacji publicznej. Główną uwagę zwrócono na zagadnienia należące do obszaru zakreślonego dotychczasowymi ramami prawnymi 2002, z pominięciem problematyki zarządzania widmem radiowym. Problematyka radiowa stanowi obszerną część dokumentów Komisji oraz konsultacji i z tego względu wymaga osobnego potraktowania. Przedstawiono cele oraz środki proponowanych zmian, podkreślając dążenie do centralizacji kontroli i nadzoru ze strony Komisji Europejskiej. Ponadto scharakteryzowano aspekty polskie w procedurze przeglądowej pakietu regulacyjnego 2002. W opracowaniu wykorzystano wyniki pracy statutowej pt. Analiza wyników przeglądu regulacji rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej i ich wpływu na regulacje w Polsce, część I, wykonanej w Instytucie Łączności (w Zakładzie Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych) w 2007 r.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Date:

2008, nr 1

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

on-line

Language:

pol

Rights Management:

Ośrodek Informacji Naukowej

×

Citation

Citation style: