Object structure
Title:

Identyfikacja błędnych podpisów w kolekcjach. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2001, nr 2

Creator:

Pastuszak, Jarosław ; Pieprzyk, Józef

Subject and Keywords:

identyfikacja błędnych podpisów ; weryfikacja podpisów cyfrowych ; weryfikacja podpisów cyfrowych w kolekcjach ; kody identyfikujące błędne podpisy

Description:

Weryfikacja poprawności podpisów cyfrowych jest obliczeniowo kosztowna. Aby ją zwiększyć, zamiast pojedynczych podpisów weryfikacji poddaje się kolekcje. Jeżeli wszystkie podpisy w kolekcji są poprawne, to cała kolekcja jest akceptowana. Pojawienie się błędnych podpisów w kolekcji powoduje, że weryfikacja jest błędna. Nie można odrzucić całej kolekcji, zachodzi więc konieczność identyfikacji błędnych podpisów w kolekcji. W artykule zdefiniowano metody identyfikacji błędnych podpisów. W szczególności określono weryfikacje typu ,,dziel i rządź``, w których wejściowe kolekcje są dzielone na podkolekcje tak długo, aż końcowe błędne kolekcje zawierają pojedyncze podpisy. Opisano również weryfikator Hamminga identyfikujący jeden błędny podpis w kolekcji oraz uogólniono ten weryfikator do postaci dwupoziomowego weryfikatora, umożliwiającego identyfikacje dwóch błędnych podpisów. Podano też definicję ogólnego weryfikatora zdolnego do identyfikacji dowolnej liczby błędnych podpisów w kolekcjach.

Publisher:

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Date:

2001, nr 2

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

ISSN 1640-1549

Source:

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Naukowa Instytutu Łączności

×

Citation

Citation style: