Opis projektu

Prace zmierzające do powstania zasobu cyfrowego Instytut Łączności rozpoczęto w 2008 roku. Wybrano i zainstalowano oprogramowanie dLibra dla bibliotek cyfrowych stworzone w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS).

W 2009 r. przygotowano i umieszczono w bibliotece cyfrowej pierwsze pozycje, a w 2010 roku Biblioteka Cyfrowa została udostępniona pracownikom Instytutu Łączności na stronach internetowych Instytutu i liczyła ponad 700 pozycji.

W marcu 2011 Biblioteka Cyfrowa została dołączona do bazy Bibliotek Cyfrowych przy Federacji Bibliotek Cyfrowych. Opisy publikacji BCIŁ są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe, co poszerza możliwości dostępu do prezentowanych publikacji.

Tematyka zasobów biblioteki odpowiada zakresowi prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Biblioteka gromadzi i rejestruje wszystkie wydawnictwa IŁ, materiały konferencyjne z konferencji organizowanych przez IŁ, materiały dydaktyczne, fotografie.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji